Impressum

ODGOVORNOST ZA SADRŽAJ

Eckes-Granini Austria GmbH
Pummerinfeld 1 b, A-4490 St. Florian, Austria
Phone: +43 7224 418 88
Fax: +43 7224 418 88-180
E-Mail: info-ega@eckes-granini.com
Homepage: www.eckes-granini.at

Matični broj: FN 204357 a
Porezni broj.: ATU52036005
Nadležni sud: LG Steyr

Uprava
Mag. Petra Nothdurfter


Izjava o odricanju odgovornosti za sadržaj web stranice

Trudimo se pružiti točne i ažurne informacije na ovoj stranici, ali ne dajemo jamstva niti izjave o točnosti. Eckes-Granini ne preuzima nikakvu obvezu ili odgovornost za bilo kakve pogreške ili propuste u sadržaju ove stranice. Korištenje i pretraživanje stranice je vaš rizik. Ni Eckes-Granini ni njegovi partneri i agencije uključene u stvaranje, proizvodnju ili isporuku stranice nisu odgovorni ni za kakvu izravnu, slučajnu, posljedičnu, neizravnu ili kaznenu štetu ili gubitke koji proizlaze iz korištenja ove stranice. Izričito zadržavamo pravo mijenjanja, proširivanja ili brisanja web stranice u cijelosti te njezinih dijelova, kao i pravo privremenog ili trajnog prestanka objavljivanja bez posebne najave.

 

Izjava o odricanju odgovornosti za reference i poveznice

Ova web stranica može sadržavati poveznice na stranice trećih strana. Molimo da uzmete u obzir da je to izvan odgovornosti autora ove web stranice. Autor ovime izričito navodi da nikakav ilegalan sadržaj nije bio vidljiv na povezanim stranicama u vrijeme kada su poveznice nastale. Autor nema nikakav utjecaj na aktualno i buduće oblikovanje, sadržaj ili autorstvo povezanih stranica. Stoga se autor ovime ograđuje od sadržaja svih povezanih stranica koji su izmijenjeni nakon nastanka poveznica.

 

Pravni učinak izjave o odricanju odgovornosti

Ova izjava o odricanju odgovornosti smatra se dijelom internetske stranice koja sadrži poveznicu na ovu stranicu. Ukoliko dijelovi ovoga teksta ili formulacije u njemu nisu u skladu s važećim zakonom, više nisu, ili nisu u potpunosti, to ne utječe na sadržaj i valjanost preostalih dijelova dokumenta. Eckes-Granini zadržava pravo da u velikoj mjeri modificira, proširi ili izmijeni ovu politiku o privatnosti i smjernice o odricanju od odgovornosti u bilo koje vrijeme i bez prethodne najave, ukoliko se smatra prikladnim.